GROTESQUE MASKS

K
ARNIVAL
TA' MALTA
2020

FL-EWWEL KARNIVAL LI ARMAJNA

BIL-QWIEL AĦNA TLAJNA

GROTESQUE MASKS

ĊAQQUBON CARNIVAL COMPANY

Leaders: Bjorn Bonett & James Azzopardi

A set of five grotesque masks depicting five popular Maltese proverbs: “Min jorqod ma jaqbadx ħut” (those who are lazy miss out a lot), “Aħjar għasfur f’idejk inkella mijja fl-ajru” (it’s better to appreciate what you have in hand than what you see fluttering around), “Min ma jilħaqx l-għeneb jgħid li hu qares” (Sour grapes), “Ħanżir taqtalu denbu ħanżir jibqa” (a leopard cannot change its spots), “Bla flus la tgħannaq u lanqas tbus” (without money there’s little one can do).

ZODIAC

GROTESQUE MASKS

ARMENI CARNIVAL COMPANY

Leaders: Dino Armeni & Joachim Armeni

A set of five grotesque masks depicting different

combinations of the astrological zodiac signs.

SPONSORS

FESTIVALS MALTA OFFICIAL

TRANSPORT PARTNER

phone

Expanding Your

Cultural Horizons!

+356 2334 7301

email

FESTIVALS MALTA_White.png

Festivals Malta

13, Europa Centre,

John Lopez Street, Floriana FRN1400, MALTA

© 2019 BY FESTIVALS MALTA