top of page
 • Writer's pictureFestivals Malta

Jitħabbru l-benefiċjarji ta’ Rock’N Malta għas-sena 2024

Diversi kunċerti minn artisti lokali u internazzjonali

Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici ħabbar il-benefiċjarji ta’ Rock’N Malta għas-sena 2024. Rock’N Malta huwa fond amministrat minn Festivals Malta, bil-għan li jinċentiva lil diversi organizzaturi, promoturi, artisti, u bands lokali biex jinvestu fil-mużika tal-ġeneru rock, inkluż is-sottoġeneri kollha tiegħu.


Il-Ministru Owen Bonnici spjega li wara li ġew imnedija l-applikazzjonijiet f’Lulju li għadda, Festivals Malta rċieva numru sostanzjali ta’ sottomissjonijiet minn diversi organizzaturi u artisti. Għas-sena li ġejja, ġew magħżula total ta’ 26 proġett li ser jibbenifikaw minn dan il-fond.

“Sa mit-tnedija ta’ dan il-festival fl-2017, irnexxielna noffru s-sapport lil diversi artisti u organizzaturi lokali biex itellgħu kunċerti tar-rock u s-sottoġeneri kollha ta’ dan il-ġeneru. Dan il-festival mhux biss jagħti sapport lill-artisti lokali, iżda jgħin ukoll lill-organizzaturi biex jospitaw diversi artisti ta’ fama internazzjonali fix-xena tal-mużika rock,” temm jgħid il-Ministru Bonnici.

Ritratt: Rob Matthew Golfeo

Iċ-Chairman ta’ Festivals Malta Aaron Zahra stqarr li Festivals Malta qiegħed ikompli jinvesti bis-sħiħ fil-mużika rock u s-sottoġeneri kollha tagħha. “Għandna diversi proġetti interessanti għas-sena d-dieħla li jinkludu diversi avvenimenti lokali tal-ogħla kwalità, kif ukoll bosta kunċerti kbar b’diversi artisti internazzjonali. M’għandix dubju li dawn l-avvenimenti ser ikunu suċċess. Inħeġġeġ lill-pubbliku sabiex jattendi bi ħġaru għall-avvenimenti li ser ikunu organizzati s-sena dieħla,” tenna s-Sur Zahra.

Ritratt: Rob Matthew Golfeo

Min-naħa tiegħu, il-Kap Eżekuttiv ta’ Festivals Malta, Frans Agius, ħabbar id-dettalji tal-avvenimenti li ser jibbenifikaw mill-fond ta’ Rock’N Malta u li ser isiru bejn Marzu u Diċembru tas-sena d-dieħla. “Rock’N Malta jagħmel parti integrali mill-kalendarju kulturali ta’ Festivals Malta għax permezz tiegħu nilħqu ġeneri mużikali li normalment ma jintlaħqux mill-festivals ewlenin tagħna. B’hekk, qed inkomplu nilħqu l-mira tal-aġenzija biex noffru sapport lill-artisti u l-organizzaturi lokali u nkomplu ninvestu f’produzzjonijiet tal-ogħla kwalità,” temm jgħid is-Sur Agius.

Ritratt: Rob Matthew Golfeo

Il-benefiċjarji ta’ Rock’N Malta 2024 huma:

 • The Gozo Youth Orchestra

 • Spring Festival 2024

 • Dark Malta 2024

 • Xlokk Rocks Festival

 • Rock The South Festival

 • Għaqda Mużikali San Ġużepp Ħal Għaxaq

 • Earth Garden

 • Soċjetà Filarmonika Maria Mater Gratiae

 • Mosta Music Festival 2024

 • Rock in the Forest

 • Venti Music Fest

 • End of Summer Festival

 • Vinyl Paradise – The Power of Three: Blues Trio Phenomenon

 • Teatru Rock - Journey Through The 70s

 • Kunċertun tal-Milied – Travellers Christmas Concert

 • Time Lord by Iron Horde Promotions

 • A Symphony From Hell by Raw Not War Entertainment

 • Kunċert Vuċi għall-Annimali – A Night of Music, Compassion and Awareness

 • Malta Spectacular – The Variety Show

 • NNG Promotions

 • SoundArt Malta

 • Stones to Peppers III

Għal aktar informazzjoni fuq l-avvenimenti ta’ Festivals Malta żur www.festivals.mt.

 

Rock'N Malta Beneficiaries for 2024 announced

Various concerts featuring local and international artists

Minister for the National Heritage, the Arts and Local Government Owen Bonnici announced the beneficiaries of Rock'N Malta for the year 2024. Rock'N Malta, a fund administered by Festivals Malta, serves as an incentive for various organisers, promoters, artists, and local bands to contribute to the diverse landscape of rock music, encompassing all its subgenres.

Minister Bonnici explained that, following the launch of applications in July, Festivals Malta received a substantial number of submissions from organisers and artists. Out of these, 26 projects have been selected to receive support from the fund in 2024.

“Since the inception of this festival in 2017, we have consistently provided support to numerous local artists and organisers, empowering them to organise rock concerts and explore all subgenres within this musical category. This festival not only backs local artists but also facilitates organisers in hosting internationally acclaimed artists within the rock music scene,” concluded Minister Bonnici.

Festivals Malta Chairman Aaron Zahra explained that Festivals Malta remains committed to fully investing in rock music and its subgenres. “We have exciting projects lined up for the coming year, featuring high-quality local events and outstanding concerts with internationally renowned artists. I am confident these events will be a tremendous success, and I encourage the public to attend the organised events next year,” stated Mr Zahra.

Frans Agius, CEO of Festivals Malta, unveiled the Rock’N Malta calendar of events scheduled between March and December 2024. “Rock'N Malta is an integral part of Festivals Malta’s cultural calendar, allowing us to explore new genres of music not prominently featured during our main festivals. This fund aligns with the agency’s goal to support local artists and organisers while investing in high-quality productions,” concluded Mr Agius.

The beneficiaries of Rock'N Malta 2024 are:

 • Spring Festival 2024

 • Spring Festival 2024

 • Dark Malta 2024

 • Xlokk Rocks Festival

 • Rock The South Festival

 • Għaqda Mużikali San Ġużepp Ħal Għaxaq

 • Earth Garden

 • Soċjetà Filarmonika Maria Mater Gratiae

 • Mosta Music Festival 2024

 • Rock in the Forest

 • Venti Music Fest

 • End of Summer Festival

 • Vinyl Paradise – The Power of Three: Blues Trio Phenomenon

 • Teatru Rock - Journey Through The 70s

 • Kunċertun tal-Milied – Travellers Christmas Concert

 • Time Lord by Iron Horde Promotions

 • A Symphony From Hell by Raw Not War Entertainment

 • Kunċert Vuċi għall-Annimali – A Night of Music, Compassion and Awareness

 • Malta Spectacular – The Variety Show

 • NNG Promotions

 • SoundArt Malta

 • Stones to Peppers III

For more information about Festivals Malta’s events, visit www.festivals.mt.

Comments


bottom of page