top of page
  • Writer's pictureFestivals Malta

PR02032022 - RIŻULTATI TAL-KOMPETIZZJONIJIET TAL-KARNIVAL TA' MALTA 2022


Festivals Malta, flimkien mat-Tim Organizzattiv tal-Karnival, iħabbar ir-riżultati tal-konkorsi kompetittivi tal-Karnival ta' Malta 2022.


Festivals Malta jixtieq jirringrazzja lill-parteċipanti, lill-membri tal-ġurija u lil kull min b'xi mod ta’ s-sehem tiegħu fil-programm tal-Karnival ta’ Frar 2022.


Ir-riżultati huma dawn :-


KONKORS - Stallazjoni Sezzjoni A

Stallazzjoni Sezzjoni A - ‘Ma' Ġużeppi l-Prince Trabbejt Biex it-Tritoni u l-Karnival Ħabbejt’ ta’ Roderick u Raymond Zerafa - Totoperżuta Carnival Company. Ritratt ta' Sebio Aquilina

L-Ewwel Premju: ‘Ma' Ġużeppi l-Prince Trabbejt Biex it-Tritoni u l-Karnival Ħabbejt’ ta’ Roderick u Raymond Zerafa - Totoperżuta Carnival Company


It-Tieni Premju: ‘Fl-Orjent Lilna Ssibuna u fit-Tradizzjoni Jsemmuna’ ta’ Joswa Borg u Ronnie Spiteri - Triton Carnival Company


It-Tielet Premju: ‘Ħriġna Dawra bil-Karozzin, Biex il-Belt Naslu fil-Ħin’ ta’ Ronald Ghiller u Charlo Theuma - Ta' Nena Karnival TeamKONKORS – Stallazzjoni Sezzjoni B

Stallazzjoni Sezzjoni B - ‘Bl-Abra u l-Maġija Ħloqna Festa ta' Fantasija’ ta’ Charlie Briffa - Tal-Banda Carnival Company. Ritratt ta' Sebio Aquilina

L-Ewwel Premju: ‘Bl-Abra u l-Maġija Ħloqna Festa ta' Fantasija’ ta’ Charlie Briffa - Tal-Banda Carnival Company


It-Tieni Premju: ‘Dreamteam Goes Grease’ - ta’ Alvin Livori u Clint Zammit – Dreamteam Carnival Company


It-Tielet Premju: ‘Mill-Cartoons Għar-Realta` u Lgħabna Logħba b'Ċelebrita`!’ ta’ Shaun u Tyrone Curmi – Buffalo Carnival Company


-


KONKORS – Stallazzjoni Sezzjoni Ċ

Stallazzjoni Sezzjoni Ċ - ‘Karattru Kuraġġuż, Xi Ftit Misterjuż u Għall-Ħelu Famuż!’ ta’ Kevin u Brenda Chetcuti - Crusher Carnival Company b’kollaborazzjoni ma’ Easygas. Ritratt ta' Sebio Aquilina

L-Ewwel Premju: ‘Karattru Kuraġġuż, Xi Ftit Misterjuż u Għall-Ħelu Famuż!’ ta’ Kevin u Brenda Chetcuti - Crusher Carnival Company b’kollaborazzjoni ma’ Easygas


It-Tieni Premju: ‘Ice Age’ ta’ Costantino, Nicholas Gouder u Silvan Pace - Ta' Costu Carnival Company


KONKORS – Stallazzjoni Sezzjoni D

Stallazzjoni Sezzjoni D - ‘Minn mal-Banda Iżolajt, Indoqq fit-Toroq Jiena Spiċċajt !' ta’ Bjorn Bonett u James Azzopardi - ĊaqquBon Carnival Company.Ritratt ta' Sebio Aquilina

L-Ewwel Premju: ‘Minn mal-Banda Iżolajt, Indoqq fit-Toroq Jiena Spiċċajt !' ta’ Bjorn Bonett u James Azzopardi - ĊaqquBon Carnival Company


It-Tieni Premju: ‘Allegrija f'Qiegħ il-Baħar, Karnival Hemm Gawdejnieh’ ta’ Alfred u Josef Baldacchino - Tal-Kieka Carnival Company


It-Tielet Premju: ‘Minn Sena ta' Suċċessi Ġejna Biex M'għand Enzo Żaqqna Mlejna’ ta’ Elton Edward Xuereb u Halejandro Edwardo Zammit - Beraq and Enzo Carnival Company


-


KONKORS – Maskaruni Grotteski

Maskaruni Grotteski - ‘Hansel and Gretel’ ta’ Isaac Scerri - ICJ Godwin Carnival Group flimkien ma' La Dolce Pasticceria

L-Ewwel Premju: ‘Hansel and Gretel’ ta’ Isaac Scerri - ICJ Godwin Carnival Group flimkien ma' La Dolce Pasticceria


It-Tieni Premju: ‘Mit-Tnejn sal-Ħadd, Nolqtu l-Gosti ta' Kulħadd’ ta’ Jackie u Dino Armeni – Armeni Carnival CompanyKONKORS – Espressjoni ta’ Interess

Espressjoni ta' Interess - ‘Mill-Frott Kollu Għażilt Tuffieħa Għax Rajtha Sabiħa’ ta’ Redeemer u Benny Casha - RNG Carnival Company

L-Ewwel Premju: ‘Mill-Frott Kollu Għażilt Tuffieħa Għax Rajtha Sabiħa’ ta’ Redeemer u Benny Casha - RNG Carnival Company


Il-konkorsi l-oħra tal-Karnival 2022 ser jiġu ppreżentati lill-pubbliku waqt attivitajiet karnivaleski li ser jsiru bejn il-Ġimgħa 20 u l-Ħadd 22 ta’ Mejju, 2022. Il-Karnival ta’ Malta 2023 ser jiġi ċċelebrat bejn il-Ġimgħa 19 u t-Tlieta 21 ta’ Frar, 2023.


 

PR02032022 – Il-KARNIVAL TA’ MALTA 2022 COMPETITION RESULTS


Festivals Malta, together with the Carnival Organising Team, announces the competition results for il-Karnival ta’ Malta 2022.


Festivals Malta would like to thank all participants, jury members and all those who, in some way or another, have contributed to this year’s Carnival programme for February 2022.


The results are as follows :-


COMPETITION - Installation Section A

First Prize: ‘Ma' Ġużeppi l-Prince Trabbejt Biex it-Tritoni u l-Karnival Ħabbejt’ by Roderick and Raymond Zerafa - Totoperżuta Carnival Company


Second Prize: ‘Fl-Orjent Lilna Ssibuna u fit-Tradizzjoni Jsemmuna’ by Joswa Borg and Ronnie Spiteri - Triton Carnival Company


Third Prize: ‘Ħriġna Dawra bil-Karozzin, Biex il-Belt Naslu fil-Ħin’ by Ronald Ghiller and Charlo Theuma - Ta' Nena Karnival TeamCOMPETITION – Installation Section B


First Prize: ‘Bl-Abra u l-Maġija Ħloqna Festa ta' Fantasija’ by Charlie Briffa - Tal-Banda Carnival Company


Second Prize: ‘Dreamteam Goes Grease’ - by Alvin Livori and Clint Zammit – Dreamteam Carnival Company


Third Prize: ‘Mill-Cartoons Għar-Realta` u Lgħabna Logħba b'Ċelebrita`!’ by Shaun and Tyrone Curmi – Buffalo Carnival Company


-


COMPETITION – Installation Section C

First Prize: ‘Karattru Kuraġġuż, Xi Ftit Misterjuż u Għall-Ħelu Famuż!’ by Kevin and Brenda Chetcuti - Crusher Carnival Company in Collaboration with Easygas


Second Prize: ‘Ice Age’ by Costantino, Nicholas Gouder and Silvan Pace - Ta' Costu Carnival CompanyCOMPETITION – Installation Section D


First Prize: ‘Minn mal-Banda Iżolajt, Indoqq fit-Toroq Jiena Spiċċajt !' by Bjorn Bonett and James Azzopardi - ĊaqquBon Carnival Company


Second Prize: ‘Allegrija f'Qiegħ il-Baħar, Karnival Hemm Gawdejnieh’ by Alfred and Josef Baldacchino - Tal-Kieka Carnival Company


Third Prize: ‘Minn Sena ta' Suċċessi Ġejna Biex M'għand Enzo Żaqqna Mlejna’ by Elton Edward Xuereb and Halejandro Edwardo Zammit - Beraq and Enzo Carnival Company


-


COMPETITION – Grotesque Masks


First Prize: ‘Hansel and Gretel’ by Isaac Scerri - ICJ Godwin Carnival Group together with La Dolce Pasticceria


Second Prize: ‘Mit-Tnejn sal-Ħadd, Nolqtu l-Gosti ta' Kulħadd’ by Jackie and Dino Armeni – Armeni Carnival CompanyCOMPETITION – Expression of Interest


First Prize: ‘Mill-Frott Kollu Għażilt Tuffieħa Għax Rajtha Sabiħa’ by Redeemer and Benny Casha - RNG Carnival Company


The remaining competitions for Carnival 2022 will be presented to the public during the Carnival activities which will take place between Friday 20 and Sunday 22 May, 2022. Il-Karnival ta’ Malta 2023 will take place between Friday 19 and Tuesday 21 February, 2023.
Comments


bottom of page