top of page
  • Writer's pictureFestivals Malta

SEJĦA GĦALL-MANIFATTURA U PARTEĊIPAZZJONI BIL-KARRU RE TAL-KARNIVAL GĦALL-KARNIVAL TA’ MALTA 2024


Ritratt: Sebio Aquilina Audiovisual

Festivals Malta, permezz tal-Kumitat tal-Karnival, iħabbar li qed joħroġ sejħa ta’ espressjoni ta’ interess għall-manifattura u l-parteċipazzjoni bil-Karru Re tal-Karnival waqt id-defilé tal-Karnival, għall-edizzjoni tal-Karnival ta’ Malta 2024, li tista' tiġi mġedda wkoll għall-Karnival tal-2025.


Il-parteċipazzjoni tal-Karru hi soġġetta għar-regolamenti indikati fis-sejħa relatata kif ukoll ir-regolamenti ġenerali tal-Karnival, li japplikaw għall-partecipanti l-oħra, hekk maħruġa minn Festivals Malta.


Il-parteċipant magħżul ikun mistenni jiffirma li jaċċetta r-regolamenti kollha stabbiliti u jintrabat b’kuntratt li jinkludi dan kollu.


Il-karru jkun mistenni li jipparteipa kull fejn ikun mitlub mill-organizzaturi fil-perjodu bejn is-Sibt u/jew il-Ħadd 3 u 4 ta’ Frar u mill-Ġimgha 9 ta’ Frar sat-Tlieta 13 ta’ Frar 2024.


L-applikazzjoni flimkien mal-isketch u materjal ieħor relatat għandhom jiġu mgħoddija lil Festivals Malta, 13 Europa Centre, Level II, Triq John Lopez, Floriana sa mhux aktar tard min-nofsinhar tal-Ħamis 19 ta’ Ottubru, 2023.


 

CALL FOR THE MANUFACTURING AND PARTICIPATION WITH KING CARNIVAL FOR THE MALTA CARNIVAL 2024


Festivals Malta, through the Carnival Committee, announces that it is issuing a call for the manufacturing and participation of the King Carnival float during Carnival defilés for the Malta Carnival 2024 edition with the possibility of renewal for Carnival 2025.

The participation of the float is subject to the regulations indicated in the related call and the general Carnival regulations, applicable to all other participants, as issued by Festivals Malta.


The selected participant will be expected to sign an agreement whereby they accept all established regulations.

The float will be expected to participate whenever requested by the organisers in the period between Saturday and/or Sunday 3rd and 4th February and from Friday 9th February to Tuesday 13th February 2024.

The application together with the sketch and other related material are to be submitted to Festivals Malta, 13 Europa Centre, Level II, John Lopez Street, Floriana by not later than noon of Thursday, 19th October, 2023.

Comments


bottom of page