top of page
  • celinecaruana6

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI

Titnieda edizzjoni speċjali tal-Karnival f’Mejju

Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Dr Owen Bonnici nieda l-attivitajiet tal-edizzjoni speċjali tal-Karnival ta’ Malta li jibda bħal-lum ġimgħa bejn l-20, il-21 u t-22 ta’ Mejju, 2022. Dan il-avveniment se jkun qed jiġi organizzat minn Festivals Malta.


Waqt l-indirizz tal-konferenza stampa fil-kampus tal-Università fil-Belt Valletta, il-Ministru Bonnici spjega li l-karnival huwa wieħed mill iżjed pilastri importanti fil-Kalendarju kulturali Malti.


“Dawn l-aħħar sentejn, kienu żminijiet li minħabba l-pandemija ma stajnix niċċelebraw il-Karnival bil-mod kif imdorrijin nagħmlu, imma fl-aħħar il-poplu Malti u Għawdxi jista’ jerġa’ jgawdi dan l-avveniment li hu tant għal qalb in-nies,” qal Dr Bonnici.


Il-Ministru Bonnici rringrazzja l-ħafna voluntiera tad-dedikazzjoni u l-ħin tagħhom fil-preparazzjonijiet għal dan l-avveniment, li fiħ jiġbor numru ta’ talenti u ħiliet differenti.Dr Owen Bonnici, Onor Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti ul- Gvern Lokali (Ritratt meħud minn Elisa Von Brockdorff)

Aktar kmieni din is-sena, sar programm ridott tal-Karnival ta’ Malta li nkluda esebizzjonijiet tal-kostumi u tal-fotografija, u interpretazzjoni tal-Qarċilla b’kollaborazzjoni ma’ Spazju Kreattiv, kif ukoll istallazzjonijiet statiċi madwar il-Belt Valletta u f’diversi irħula. Dan il-programm ġie maħsub apposta biex il-Karnival xorta waħda ġie ċċelebrat fil-parametri imposti mill-awtoritajiet tas-saħħa f’dawk iż-żminijiet.


Ic-Chairman ta’ Festivals Malta, is-Sur Norman Hamilton qal: “Jiena naf kemm id-delettanti tal-karnival jiddeddikaw ħin minn ħajjithom u minn mal-familji tagħhom biex ikunu jistgħu jtellgħu dan ix-xogħol, li għalihom mhux biss huwa delizzju, iżda huwa parti sinifikanti mill-ħajja tagħhom. Festivals Malta ħass li għandu jonora din id-dedikazzjoni b’edizzjoni speċjali.”


Il-Kap Eżekuttiv ta’ Festivals Malta, is-Sa. Annabelle Stivala qalet li wara l-edizzjoni ta’ Frar inħass il-bżonn li issa li l-ħajja sejra lura għan-normal, attivitajiet li ma’ setgħux isiru fl-edizzjoni ta’ Frar jiġu ppreżentati fi programm speċjali f’Mejju, sabiex id-delettanti kollha jkunu jistgħu jgawdu xogħolhom, kif xieraq. “Mingħajr id-dedikazzjoni tal-komunità tagħna, il-Karnival ma’ jsirx. Għalhekk, Festivals Malta ħass li d-delettanti tal-Karnival jisħoqqilhom li jiċċelebraw din it-tradizzjoni kulturali hekk importanti għal pajjiżna kif suppost,” qalet is-Sinjura Stivala.Kap Ezekuttiv ta' Festivals Malta, is-Sa Annabelle Stivala (Ritratt meħud minn Elisa Von Brockdorff)

Id-Direttur Artistiku, Is-Sur Jason Busuttil spjega li l-programm ta’ din l-edizzjoni jinkludi sfilata ta’ stallazzjonijiet li kkompetew fi Frar flimkien mar-Re tal-Karnival u l-maskaruni, il-parata u kompetizzjonijiet taż-żfin ġewwa l-arena fi Pjazza San Ġorġ il-Belt. Is-Sibt filgħodu ser jirritorna l-Karnival tat-Tfal ġewwa l-arena u is-Sibt u l-Ħadd ser naraw il-Qarċilla mill-pinna ta’ Ċikku l-Poplu li ser issir quddiem il-Kon-Katidrall ta’ San Ġwann, il-Belt.


“Il-programm karnevalesk ser jinkludi wkoll ċelebrazzjonijiet tal-karnival f’diversi rħula madwar Malta, Karnival spontanju f’Ħal Għaxaq u l-famuż Ballu Tritoni b’kollaborazzjoni mal-Valletta Cultural Agency, li ser isir tul it-tliet’ijiem tal-Karnival fi Pjazza Tritoni l-Belt,” ikkonkluda is-Sur Busuttil.


Biljetti jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit elettroniku ta’ Festivals Malta, www.festivals.mt/karnival, jew mit-Tourist Information Office li jinsab fi Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta.
 

Press Release by the Ministry for the National Heritage, the Arts, and Local Government


Special edition of May Carnival launched.

Minister for the National Heritage, the Arts, and Local Government, Dr Owen Bonnici, launched a special edition of May Carnival, which is set to take place in the week between the 20th, the 21st, and the 22nd of May.


Minister Bonnici explained during a press conference held at the University Campus in Valletta: “Carnival is one of the most important pillars in the Maltese cultural calendar. During the last two years, the people at large could not enjoy Carnival due to the pandemic, but in the end, the Maltese and Gozitan people can once again enjoy this event that is so close to their hearts. "


Dr Bonnici thanked all the volunteers in preparing for this event. “Carnival brings together several different talents from all over the country,” Dr Bonnici said.


Dr Owen Bonnici, Hon Minister for National Heritage, the Arts, and Local Government (Photo by Elisa Von Brockdorff)

Earlier this year, an abridged version of Carnival was held. This included costume and photography exhibitions, a theatrical performance of the Qarċilla in collaboration with Spazju Kreattiv, and static street installations around Valletta and several villages around Malta.


This abridged program was specially designed so that Carnival could still be celebrated within the parameters imposed by the health authorities at that time.


Festivals Malta Chairman Mr Norman Hamilton said: “I know how much of their time carnival enthusiasts spend to produce beautiful work for public enjoyment. Carnival is not just a hobby, but it is a significant part of their lives. Festivals Malta felt compelled to honour this dedication through this special edition."


Festivals Malta CEO Ms Annabelle Stivala said that after the February edition, it was decided that activities that could not be held in the February edition would be presented in a special program in May so that all enthusiasts can enjoy the fruits of their labour. "Without the dedication of our community, Carnival would not be possible. Therefore, Festivals Malta felt that Carnival enthusiasts deserve to celebrate this cultural tradition as we know it properly.”Festivals Malta CEO, Ms Annabelle Stivala (Photo by Elisa Von Brockdorff)

The Artistic Director, Jason Busuttil, explained that this edition includes a parade of street installations that were part of the competition in February, together with the King Carnival, grotesque masks, ‘il-Parata,’ and the dance competitions in St. George's Square, Valletta. The Children's Carnival will be held on Saturday morning. On Saturday and Sunday, a live rendition of il-Qarċilla, in its traditional format, penned by Ċikku l-Poplu, will be held in front of St. John’s Co-Cathedral, Valletta.


“The carnival program will also include carnival celebrations in various villages around Malta, a spontaneous Carnival in Ħal Għaxaq, and the famous Ballu Tritoni in collaboration with the Valletta Cultural Agency take place during the three days of Carnival in Tritoni Square, Valletta,” concluded Mr Busuttil.


Tickets for this special edition can purchased from the Festivals Malta website, www.festivals.mt/karnival, or from the Tourist Information Office located in Triton Square, Valletta.

Comments


bottom of page