top of page
  • Writer's pictureFestivals Malta

“Bla Tarf” tirbaħ it-tieni edizzjoni ta’ Mużika Mużika

Updated: Apr 29, 2022

Intemmet it-tieni edizzjoni ta’ Mużika Mużika wara tlitt iljieli ta’ ċelebrazzjoni ta’ mużika Maltija. Din l-edizzjoni tant mistennija ntlaqgħet b’kummenti pożittivi kemm mit-telespettaturi kif ukoll mill-udjenza preżenti ġewwa s-sala tal-MFCC, Ta’ Qali. Fl-aħħar tas-serata finali, il-kanzunetta “Bla Tarf”, interpretata minn Kurt Calleja, b’lirika ta’ Kurt Calleja u kompożizzjoni ta’ Kurt Calleja, Aleandro Spiteri Monsigneur, u Peter Borg rebħet it-tieni edizzjoni ta’ Mużika Mużika.

Ritratt: Camille Fenech

“Tkun ‘l Hawn Għaddi”, interpretata minn Kantera, fuq lirika ta’ Joe Julian Farrugia u b’kompożizzjoni ta’ Elton Zarb ġiet fit-tieni post. “Ġmielek”, interpretata minn Claudia Faniello, b’lirika ta’ Joe Julian Farrugia u mużika ta’ Philip Vella ġiet it-tielet.


Il-festival irrikonoxxa wkoll lil Aurelio Belli bl-Aqwa Arranġament Mużikali u lil Avenue Sky għall-Aqwa Interpretazzjoni.


Il-Ministru għallWirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici faħħar it-tim organizzattiv għax-xogħol tajjeb li sar bi preparazzjoni għal dan il-festival, kif ukoll lill-PBS għall-ħidma teknika tal-aqwa livell.


Huwa żied jgħid li, “Dan il-Festival jiċċelebra l-ġmiel tal-kanzunetta Maltija. Ser inkomplu naħdmu biex dan il-Festival ikompli jkun ta’ suċċess sena wara sena u jibqa’ jkun appuntament annwali. Irridu niżguraw li aktar kantanti Maltin ikollhom opportunitajiet biex ikomplu jibnu l-karrieri mużikali tagħhom b’mod professjonali u bl-ogħla livell, kif nistgħu naraw f’dan il-Festival.”


“Żgur li kienu tlett iljieli indimentikabbli li huma prova ċara tal-livell għoli tat-talent li għandna f’Malta”, temm jgħid il-ministru.

Ritratt: Carl Tanti

Iċ-Chairman ta’ Mużika Mużika Raymond Bugeja qal li, “Bħas-sena l-oħra, il-livell ta’ kanzunetti li kkompetew f’Mużika Mużika kien wieħed impekkabbli. L-artisti, il-kompożituri, u l-awturi kollha kienu impenjati bis-sħiħ matul ix-xhur ta’ preparamenti b’antiċipazzjoni għal dan il-festival. Għandna għal xiex inkunu kburin bit-talent lokali.”


Iċ-Chairman ta’ Festivals Malta Norman Hamilton stqarr li Festivals Malta reġa’ wera l-kapaċità li jipproduċi avvenimenti tal-ogħla kalibru. “Il-festival ġie mfaħħar bħala wieħed tal-għola standard mit-telespettaturi u l-parteċipanti kollha tiegħu. Dan huwa xhieda tal-livell ta’ eċċellenza li Festivals Malta kapaċi jilħaq.”


“Permezz ta’ Mużika Mużika, Festivals Malta għal darb’oħra rnexxielu jgħolli l-livell fil-produzzjoni tal-festivals. Nixtieq nirringrazzja lill-istaff kollu ta’ Festivals Malta għall-impenn, id-dedikazzjoni u x-xogħol bla waqfien tagħhom. Huwa biss grazzi għall-ħidma kontinwa tagħhom li dan il-livell għoli ta’ eċċellenza seta’ jintlaħaq. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-artisti, il-kompożituri, u l-awturi kollha talli emmnu fina u talli fdawna bil-mużika tagħhom. Aħna kburin u onorati li konna aħna li erġajna tajna l-ħajja lura lil dan il-festival tant prestiġjuż”, temmet tgħid il-Kap Eżekuttiv ta’ Festivals Malta Annabelle Stivala.

Ritratt: Camille Fenech

Festivals Malta, flimkien mal-bord ta’ Mużika Mużika u l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, jixtiequ jirringrazzjaw lil dawk kollha involuti f’din il-produzzjoni u jesprimu l-gratitudni tagħhom lill-pubbliku Malti għall-appoġġ tiegħu.


Il-kanzunetti rebbieħa huma:


L-EWWEL POST:

Kanzunetta: BLA TARF

Kantant: Kurt Calleja

Kompożitur: Kurt Calleja, Aleandro Spiteri Monsigneur, u Peter Borg

Awtur: Kurt Calleja

Premju Monetarju*: €20,000


IT-TIENI POST:

Kanzunetta: TKUN ‘L HAWN GĦADDI

Kantant: Kantera

Kompożitur: Elton Zarb

Awtur: Joe Julian Farrugia

Premju Monetarju*: €10,000


IT-TIELET POST:

Kanzunetta: ĠMIELEK

Kantant: Claudia Faniello

Kompożitur: Philip Vella

Awtur: Joe Julian Farrugia

Premju Monetarju*: €5,000


L-AĦJAR ARRANĠAMENT MUŻIKALI:

Kanzunetta: TKUN ‘L HAWN GĦADDI

Arranġament: Aurelio Belli

Kantant: Kantera

Kompożitur: Elton Zarb

Awtur: Joe Julian Farrugia


L-AĦJAR INTERPRETAZZJONI:

Kanzunetta: MINN TAĦT L-ILSIEN

Kantanta: Avenue Sky

Kompożitur: Pamela Bezzina

Awtur: Pamela Bezzina


Aktar informazzjoni fuq www.muzikamuzika.mt


*Premijiet monetarji ser jiġu ppreżentati f’ċerimonja separata.

 

‘Bla Tarf’ wins the second edition of Mużika Mużika


The second edition of Mużika Mużika came to an end following a three-night celebration of local talent and Maltese music. The much anticipated second edition was welcomed with positive feedback from both televiewers and audience members who were present at MFCC, Ta’ Qali. At the end of the final night, the song ‘Bla Tarf’ interpreted by Kurt Calleja, penned by Kurt Calleja and composed by Kurt Calleja, Aleandro Spiteri Monsigneur, and Peter Borg was crowned winner of the second edition of Mużika Mużika.


‘Tkun ‘l Hawn Għaddi’, interpreted by Kantera, penned by Joe Julian Farrugia and composed by Elton Zarb came in second. ‘Ġmielek’, interpreted by Claudia Faniello, penned by Joe Julian Farrugia and composed by Philip Vella placed third. The festival also showed recognition for the songs with the Best Musical Arrangement and Best Interpretation, awarded to Aurelio Belli and Avenue Sky respectively.


Minister for the National Heritage, the Arts and Local Government Owen Bonnici congratulated the organising team and PBS for their technical work for this remarkable event in preparation for the festival.


“This festival celebrates the beauty of Maltese music. We shall continue working so that this festival gains more popularity and keeps the annual appointment. We need to ensure that more Maltese artists have opportunities to build a professional musical career”, said the minister.


“I am sure that these were three unforgettable nights of Malta’s high level of talent”, he concluded.


Mużika Mużika Chairman Raymond Bugeja said that, “Like last year, the level of songs competing in Mużika Mużika was impeccable. All artists, composers, and authors were fully committed during the many months of preparation in anticipation of this festival. We have much to be proud of when it comes to local talent.”


Festivals Malta Chairman Norman Hamilton stated that Festivals Malta has once again proven that it can produce high calibre events. “The festival has been lauded as one of the highest standards by all its viewers and participants. This is a testament to the level of excellence Festivals Malta can achieve.”


“With Mużika Mużika, Festivals Malta has once again raised the bar for the production of events. I would like to thank all Festivals Malta staff for their relentless commitment, dedication, and hard work. It is only thanks to their great teamwork that such high level of excellence could be achieved. I would also like to thank all the artists, composers, and authors for believing in us and for trusting us with their music. We are proud and honoured to have been the ones to bring back this prestigious festival to life and it is safe to say that Mużika Mużika is here to stay”, concluded Festivals Malta CEO, Annabelle Stivala.


Festivals Malta, together with the board of Mużika Mużika and the Ministry for the National Heritage, the Arts and Local Government, would like to thank all those that were involved in this production and would like to express profound gratitude to the Maltese public for their support.


The winning songs are:


FIRST PLACE:

Song: BLA TARF

Singer: Kurt Calleja

Composer: Kurt Calleja, Aleandro Spiteri Monsigneur, and Peter Borg

Author: Kurt Calleja

Monetary Prize*: €20,000


SECOND PLACE:

Song: TKUN ‘L HAWN GĦADDI

Singer: Kantera

Composer: Elton Zarb

Author: Joe Julian Farrugia

Monetary Prize*: €10,000


THIRD PLACE:

Song: ĠMIELEK

Singer: Claudia Faniello

Composer: Philip Vella

Author: Joe Julian Farrugia

Monetary Prize*: €5,000


BEST MUSICAL ARRANGEMENT:

Song: TKUN ‘L HAWN GĦADDI

Arrangement: Aurelio Belli

Singer: Kantera

Composer: Elton Zarb

Author: Joe Julian Farrugia


BEST INTERPRETATION:

Song: MINN TAĦT L-ILSIEN

Singer: Avenue Sky

Composer: Pamela Bezzina

Author: Pamela Bezzina


More information on www.muzikamuzika.mt


*Monetary prizes are being awarded to composers in a separate ceremony.

Comments


bottom of page