top of page
  • Writer's pictureFestivals Malta

Imħabbra d-dati l-ġodda ta’ Mużika Mużika 2022


Ritratt - Darren Agius

Is-sena li għaddiet Mużika Mużika rritorna wara bosta snin ta’ nuqqas fix-xena mużikali lokali, fejn ħalla l-marka tiegħu fil-kalendarju tat-telespettaturi u l-artisti li għandhom għal qalbhom il-mużika Maltija. Bħalissa l-preparamenti loġistiċi għaddejjin ġmielhom, b’xogħol kontinwu mit-tekniċi biex jinbena l-palk il-ġdid ta’ din is-sena, jiġu kkordinati l-provi tal-artisti, kif ukoll diversi preparamenti oħrajn.

Festivals Malta ħabbar li din is-sena l-festival ser isir bejn il-21 u t-23 ta’ April fid-disgħa ta’ filgħaxija, live fl-MFCC, ta’ Qali; bil-biljetti għat-tliet serati jkunu għal bejgħ fil-jiem li ġejjin. Dan ser ikun qed jixxandar ukoll live fuq Television Malta fl-istess ħin.

Ritratt - Darren Agius

Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Hon José Herrera saħaq dwar l-importanza ta’ dan il-festival, li wara tul ta’ snin reġa’ sab postu fil-kalendarju kulturali Malti. “Tant kien suċċess dan il-festival li qed jiġi kkonfermat bħala wegħda elettorali sabiex jibqa’ jiġi organizzat kull sena”, ikkonkluda Dr Herrera.

Ritratt - Darren Agius

Ic-Chairman ta’ Mużika Mużika, Raymond Bugeja fakkar is-suċċess li kiseb il-festival bl-ewwel edizzjoni tiegħu, li saħħaħ il-konkorrenza minn bosta artisti lokali għal din it-tieni edizzjoni. “Għandna diversi artisti ġodda f’dan il-festival inkluża s-semifinalista ġdida li ntgħażlet mill-programm ta’ taħriġ Mużika Mużika – Il-Vjaġġ Ikompli. Din is-sena wkoll komplejna ninvestu fil-livell għoli tal-festival, b’palk ġdid li ġie proprju ddisinjat apposta għal din l-edizzjoni”. Bugeja spjega wkoll li l-preżentaturi ta’ din is-sena huma tliet personaġġi magħrufa fil-qasam tax-xandir lokali li m’għandhom bżonn ebda introduzzjoni. Hu żvela li dawn m’huma ħadd ħlief Keith Demicoli, Clare Agius u Moira Delia.

Ritratt - Darren Agius

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Festivals Malta, Annabelle Stivala spjegat li b’differenza mis-sena li għaddiet, il-festival ser ikun jista’ jilqa’ udjenza live fis-sala, fattur loġistiku ġdid li t-tim wara l-festival diġa qiegħed jipprepara għalieh. Stivala qalet li Mużika Mużika huwa festival importanti fil-portafoll ta’ Festivals Malta, għax bih mhux biss qed tiġi ppreżervata l-mużika Maltija, iżda qed toffri opportunitajiet ġodda lill-artisti lokali. “Kburija ngħid li s-sena li għaddiet irnexxielna nilħqu l-objettiv ewlieni tagħna – li ngħollu l-livell tal-mużika Maltija. Għaldaqstant Festivals Malta ser jibqa’ jaħdem biex kemm il-kanzunetta Maltija, kif ukoll il-kantanti, l-awturi u l-kompożituri jkollhom pjattaforma xierqa.”

Ritratt - Darren Agius

Id-Direttur Artistiku ta’ Mużika Mużika, Maestro Paul Abela tkellem fuq il-livell ta’ talent tal-artisti li ma’ kull edizzjoni qed ikompli jissaħħaħ, kif ukoll dwar l-importanza tal-orkestra f’festival bħal dan. “Din is-sena l-livell ta’ kompożizzjonijiet oriġinali bil-Malti kompla jgħola, b’konkorrenza minn artisti żgħażagħ li saħansitra għadhom ġodda fix-xena mużikali lokali. Mużika Mużika joffri opportunitajiet ġodda lill-artisti tagħna, fosthom iċ-ċans li jiġu akkumpanjati permezz t’orkestra live; element importanti li jagħmel dan il-festival tant uniku.”

Mużika Mużika huwa organizzat minn Festivals Malta u ser isir fuq tliet serati bejn il-21 u t-23 ta’ April bis-sapport ta’ Carisma Collections, l-Malta Philharmonic Orchestra u l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. Aktar informazzjoni fuq www.muzikamuzika.mt.

 

New dates announced for Mużika Mużika 2022

Last year, Mużika Mużika returned after many years of absence in the local music scene, quickly becoming a yearly appointment for audiences and artists who have Maltese music close to their hearts. Logistical preparations for the festival are currently in full swing, with ongoing work to build this year’s new stage, coordinate artist rehearsals, as well as various other preparations.

Festivals Malta has announced that this year the festival will take place between the 21st and the 23rd of April at 9PM, live at MFCC, Ta’ Qali; with tickets for the three nights being launched within the coming days. It will also be broadcast on Television Malta at the same time.

The Minister for National Heritage, the Arts and Local Government José Herrera, emphasised the importance of this festival, which has regained its place in the Maltese cultural calendar after many years. “This festival has been so successful that it is being confirmed as an electoral promise to organise this festival yearly,” Dr Herrera concluded.

Mużika Mużika Chairman Raymond Bugeja recalled the success of the festival’s first edition, which helped generate interest amongst local artists for this second edition. "We have several new artists who are taking part in this festival, with the inclusion of a new semi-finalist selected from the television programme Mużika Mużika – Il-Vjaġġ Ikompli. This year we also continued to invest in the festival, with a new stage that has been specially designed for this edition". Bugeja also explained that this year’s presenters are three well-known figures in the local entertainment industry who need no introduction. He revealed that they are none other than Keith Demicoli, Clare Agius and Moira Delia.

Festivals Malta CEO Annabelle Stivala explained that unlike last year, the festival will be able to host a live audience, a new logistical aspect that the team behind the festival is already working towards. Stivala said that Mużika Mużika is an important festival within Festivals Malta’s portfolio of events, because through this festival Maltese music is being preserved while also providing new opportunities to local artists. "I am proud to say that last year we managed to achieve our main goal - to raise bar for compositions in Maltese. Therefore, Festivals Malta will continue to work to provide an appropriate platform for both Maltese song, singers, authors and composers."

The Artistic Director of Music, Maestro Paul Abela spoke about the level of artistic talent that is reaching new heights with each edition, as well about the importance of a live orchestra in such a festival. "This year the level of original Maltese compositions has continued to increase, with participation from young artists who are new to the local music scene. Mużika Mużika offers new opportunities to our artists, including the chance to be accompanied by a live orchestra; an important element that makes this festival so unique.”

Mużika Mużika is organized by Festivals Malta and will take place between the 21st and 23rd of April with the support of Carisma Collections, the Malta Philharmonic Orchestra and the Ministry for National Heritage, the Arts and Local Government. More information on www.muzikamuzika.mt.

Comments


bottom of page