top of page
  • Writer's pictureFestivals Malta

Festivals Malta jħabbar l-20 kanzunetta semifinalista għal Mużika Mużika 2024.

Ir-raba’ edizzjoni ta’ Mużika Mużika ser issir bejn l-14 u s-16 ta’ Marzu.

Ritratt: Vince Piscopo

Festivals Malta ħabbar li l-Ħadd 19 ta’ Novembru ntagħżlu l-20 kanzunetta li ser ikunu qed jikkompetu fl-ewwel serata ta’ Mużika Mużika 2024. L-40 kanzunetta li għaddew mill-ewwel fażi eliminatorja ġew interpretati live, akkumpanjati minn backing track, quddiem ġurija seperata minn dik tal-fażi eliminatorja preċedenti. Wara deliberazzjoni fuq kull kanzunetta ppreżentata, intagħżlu l-20 kanzunetta semifinalista fil-preżenza tan-nutar tal-Gvern.


Il-Kap Eżekuttiv ta’ Festivals Malta, Frans Agius sostna li, “Bħal kull sena, ir-rispons għal Mużika Mużika kien wieħed pożittiv ħafna. Bħas-snin ta’ qabel il-livell tal-entraturi kien wieħed għoli ħafna u ma kienitx faċli għall-ġurija indipendenti biex jintgħażlu l-20 kanzunetta semifinalista għall-edizzjoni li jmiss. Kburi li dan il-festival tant prestiġjuż qed jikkontribwixxi sabiex il-kanzunetta Maltija tingħata l-importanza li jistħoqqilha. Mużika Mużika jagħmel parti importanti mill-portafoll ta’ Festivals Malta u m’għandix dubju li bħal snin oħra din l-edizzjoni se tkun ta’ suċċess.”


Iċ-Chairman ta’ Mużika Mużika Raymond Bugeja tkellem fuq il-livell ta’ Mużika Mużika, li ma kull edizzjoni dejjem qiegħed jgħola. “Wasalna fir-raba’ edizzjoni ta’ Mużika Mużika, u b’wiċċi mill-quddiem ngħid li kull edizzjoni qed tkun aħjar minn dik ta’ qabel. Wara l-live auditions li kellna, nista’ ngħid li l-livell qiegħed dejjem jiżdied u eċitat biex nara dawn il-kanzunetti interpretati fuq il-palk meraviljuż tagħna f’Marzu li ġej.”


Id-Direttur Artistiku ta’ Mużika Mużika, Paul Abela, tkellem fuq il-livell ta’ kanzunetti sottomessi li qed ikollu l-festival u kif Mużika Mużika qed jesponi stili varji tal-kanzunetta lill-udjenza Maltija. “Għalkemm l-istili konvenzjonali kienu u jibqgħu popolari f’festival bħal dan, l-artisti Maltin minn sena għal sena qed ifittxu u jesperimentaw biex jippruvaw joħorġu b’xi ħaġa ġdida, u qed nirċievu numru dejjem ikbar ta’ kanzunetti b’ġeneri mużikali varji. Is-sabiħ ta’ dan il-festival huwa l-fatt li jlaqqana ma’ dawn il-kompożizzjonijiet li jgħinuna napprezzaw aktar is-sbuħija tal-ilsien Malti f’kanzunetta. Nawgura lis-semifinalisti kollha għall-edizzjoni li jmiss”.


Issa, l-Bord ta’ Mużika Mużika flimkien mat-tim ta’ Festivals Malta ser jidħol fil-fażi li jmiss tal-produzzjoni fejn jibda x-xogħol fuq l-arranġamenti mużikali filwaqt li jżidu l-preparamenti loġistiċi għall-festival li ser isir bejn l-14 u s-16 ta’ Marzu 2024.

Il-kanzunetti semifinalisti huma dawn (f'ordni alfabetika skont l-isem tal-kanzunetta):

Isem tal-Kanzunetta

Artist/i

Kompożitur/i

Awtur/i

​3 ta' Ġunju 2021

​Neville Refalo

Corazon Mizzi

Corazon Mizzi

Dawk l-Għajnejn

Miguel Bonello

Gilbert ‘il- Bibi' Camilleri u Miguel Bonello

Miguel Bonello

​Din Għalik

​Moira Stafrace

David Cassar Torregiani, Toby Farrugia u Moira Stafrace

Gerard James Borg u Ryan Axisa

​Fil-Qrib

Cliff Zammit Stevens

​Philip Vella

​Joe Julian Farrugia

Ġenna

​Victoria

Cyprian Cassar

Lon Kirkop

Ġranet Sbieħ

​Mark Micallef Costa

​Mark Micallef Costa, Gabrijel Mansueto, Roderick Borg u Stefan Grech

Mark Micallef Costa

Grazzi

MARA

​Philip Vella

Joe Julian Farrugia

​Ħolma ta' Mument

​Dario Bezzina

Philip Vella

​Joe Julian Farrugia

Iljun

Andreana DeBattista

​Cyprian Cassar

Emil Calleja Bayliss

Imħabba Vera

​GIADA

​Glen Vella

Philip Vella

Imqar Għal-lejla

Megan May

Peter Borg, Megan May u Aleandro Spiteri Monsigneur

​Megan May

Kewkba F'Tarf L-Irdum

​Cherylis

​Pamela Bezzina

Pamela Bezzina

​Kieku Kelli

Thea Aquilina

​Cyprian Cassar

​Cliff Casha Brincat

Lulju

Karen Debattista

Karen Debattista

​Mark Scicluna

Meta Tridni Ħdejk

Qalb

Paul Giordimaina

Fleur Balzan

Mhux Tal-Aħħar

​Maxine Pace

​Cyprian Cassar

Emil Calleja Bayliss

Mingħajr Kliem

Keith Zammit Mintoff

Matthew James

Matthew James

​Paradoss

Haley

Cyprian Cassar

Emil Calleja Bayliss

Vjagg Sabiħ

Kantera

Kantera u Micimago

​Joe Julian Farrugia

Waħdi

​Janice Debattista

Philippa Naudi u Bettina Muchmore

​Philippa Naudi u Bettina Muchmore

Għal aktar informazzjoni żur www.muzikamuzika.mt

 

Festivals Malta announces the 20 semi-finalist songs for Mużika Mużika 2024.


The fourth edition of Mużika Mużika will take place between 14 and 16 March.


Festivals Malta announced that the 20 songs that will be competing in the semi-final evening of Mużika Mużika 2024 were chosen on Sunday 19th November. The 40 songs that passed the first eliminatory phase were performed live, accompanied by a backing track, before a separate jury from that of the previous eliminatory phase. After careful deliberation on each song presented, the 20 semi-finalist songs were chosen in the presence of the government notary.


Festivals Malta CEO, Frans Agius said that, "Like every year, Mużika Mużika has received a very positive response. As in previous years, the submissions we received were of a very high-calibre, and it was not easy for the independent jury to select the 20 semi-finalist songs for the next edition. I am proud that this prestigious festival is contributing so that the Maltese song is given the importance it deserves. Mużika Mużika is part of the Festivals Malta portfolio and I have no doubt that, like other years, this edition will be a success."


Mużika Mużika Chairman Raymond Bugeja, commented on the quality of the festival, which is always improving with each edition. "We have reached the fourth edition of Mużika Mużika, and I can wholeheartedly say that each edition is becoming better than the previous one. After the live auditions we had, I can say that the level is constantly increasing and I'm excited to see these songs performed on our fantastic stage next March."


Mużika Mużika’s Artistic Director, Paul Abela, spoke on the level of songs that are being submitted, and how Mużika Mużika is introducing a different song style to its audiences. "Although conventional styles were and will remain popular in a festival like Mużika Mużika, with each passing year Maltese artists are experimenting and searching for ways to propose something new and, we are receiving more songs with various musical genres. The good thing about this festival is that it introduces us to these compositions that in turn help us appreciate the beauty of the Maltese language in song. I wish the semi-finalists the best of luck for the next edition".


Now, the Mużika Mużika Board together with the Festivals Malta team will enter the next phase of production, as work begins on musical arrangements whilst focusing more on the logistical preparations for the festival which will be held between the 14th and 16th March 2024.


For more information visit www.muzikamuzika.mt

Comments


bottom of page