top of page
  • festivalsmalta

Il-Karnival tas-Sajf jiġi kkanċellat għall-2021


Ritratt ta' Jason Borg, Il-Karnival tas-Sajf, 2019

Minħabba ċ-ċirkostanzi li ġabet magħha l-pandemija tal-Covid-19, Festivals Malta qed iħabbar li l-edizzjoni tal-Karnival tas-Sajf ta’ din is-sena mhux ser isir biex jiġu mħarsa l-miżuri maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa rigward attivitajiet tal-massa.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Festivals Malta, Annabelle Stivala spjegat, “Minħabba l-miżuri li ttieħdu fuq l-avvenimenti tal-massa, Festivals Malta ħass li l-Karnival tas-Sajf m'għandux isir bħala prekawzjoni, biex mhux biss nissalvagwardjaw is-saħħa tal-impjegati, l-artisti, l-parteċipanti tal-karnival u l-krew tekniku tagħna, iżda ukoll dik tal-udjenzi tagħna. F’isem Festivals Malta nixtieq nirringrazzja lill-artisti, l-parteċipanti u lil dawk kollha involuti tax-xogħol tagħhom u tal-kooperazzjoni li dejjem urew.”


Minkejja li din l-attività mhux ser issir, Festivals Malta xorta qed jaħdem fuq diversi proġetti, li jinkludu Mużika Mużika Sajf u l-programm televiżiv il-ġdid Mużika Mużika Il-Vjaġġ Ikompli, fost oħrajn.

 

Summer Carnival cancelled for 2021

Photo by Jason Borg, Summer Carnival, 2019

In the light of the situation with the Covid-19 pandemic, Festivals Malta is announcing that this year’s edition of the Summer Carnival is cancelled in order to adhere to the guidelines issued by the health authorities pertaining to mass events.


Annabelle Stivala, Festivals Malta CEO commented, “Considering the measures taken on mass events, Festivals Malta has decided to cancel this event, as a precaution to not only safeguard the health of our staff, artists, carnival participants and technical crew but also that of our patrons. On behalf of Festivals Malta, I would like to thank all the artists, participants and those involved for all their work and cooperation.”


Despite the cancellation of this event, Festivals Malta is still working on various exciting projects, which include Mużika Mużika Sajf and the new television programme Mużika Mużika il-Vjaġġ Ikompli, amongst others.

 

Comentarios


bottom of page