top of page
 • festivalsmalta

Imħabbra l-20 semi-finalist ta’ Mużika Mużika – Festival Kanzunetta Maltija!Il-Bord ta’ Mużika Mużika – Festival Kanzunetta Maltija llejla ħabbar l-għoxrin semi-finalist li ser ikunu qed jieħdu sehem fil-festival li ser jixxandar fuq Television Malta bejn it-18 u l-20 ta’ Marzu 2021.


Il-bieraħ filgħaxija l-festival daħal fit-tieni fażi tiegħu, hekk kif il-35 parteċipant ippreżentaw il-kanzunetta tagħhom live, akkumpanjati minn backing track, quddiem ġurija professjonali differenti minn dik tal-ewwel fażi. Wara deliberazzjoni mill-ġurija intgħażlu l-20 kanzunetta li ser jikkompetu fis-semi-finali f’Marzu li ġej.


Il-Ministru José Herrera tenna li l-Festival Kanzunetta Maltija joffri opportunita’ kbira u interessanti għall-artisti Maltin u Għawdxin. “Dan huwa festival li jiċċelebra it-talent Malti kif ukoll il-lingwa Maltija li tant ngħożżu bħala Maltin u Għawdxin. Dan il-Festival ser ikun wieħed mill-akbar festivals fis-sena 2021 u jien kburi li l-Ministeru permezz ta’ Festivals Malta qiegħdin norganizzaw dan.”


Ic-Chairman tal-Bord, Is-Sur Raymond Bugeja, awgura lill-parteċipanti semi-finalisti kollha. “Kburi bit-talent li għandna f’dan il-festival tant prestiġjuż! Dan huwa festival li qiegħed jilħaq livell għoli ta’ talent u standard.”


Il-Bord ta’ Mużika Mużika – Festival Kanzunetta Maltija, Festivals Malta u l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali jixtiequ jawguraw lis-semi-finalisti kollha. Aktar informazzjoni dwar il-kanzunetti, kantanti, kompożituri u awturi ser tkun disponibbli fuq www.muzikamuzika.org fil-jiem li ġejjin.


L-għoxrin kanzunetta semi-finalista li ser tkun qed tieħu sehem f’Mużika Mużika – Festival Kanzunetta Maltija f’Marzu 2021 (f’ordni alfabetika):


 1. Binti. Kantanti: Ian Vella (Janvil) u Jade Vella. Kompożitur: Richard Micallef. Awtriċi: Roberta Magri.

 2. Fjamma. Kantant: Fabrizio Faniello. Kompożitur: Philip Vella. Awtur: Emil Calleja Bayliss.

 3. Għajjejt Inħobb. Kantant: Christian Arding. Kompożitur: Gilbert Camilleri. Awtriċi: Rita Pace.

 4. Għal Dan il-Lejl. Kantanta: Charisse Vassallo. Kompożitur: Mark Spiteri Lucas. Awtur: Emil Calleja Bayliss.

 5. Għażiż. Kantanta: Danica Muscat. Kompożitur: Cyprian Cassar. Awtur: Emil Calleja Bayliss.

 6. Ħarsa Biss. Kantant: Glen Vella. Kompożitur: Philip Vella. Awtur: Joe Julian Farrugia.

 7. Ħudni Lura. Kantanti: Bernie & Pod. Kompożitur: Bernard Bonnici. Awtur: Ivan Farrugia.

 8. Il-Kitarra u Jien. Kantant: Philip Vella. Kompożitur: Philip Vella. Awtur: Joe Julian Farrugia.

 9. Int Biss. Kantanta: Christina Magrin. Kompożitur: Mark Scicluna. Awtur: Mark Scicluna.

 10. Kompli Tbissem. Kantanti: Avenue Sky. Kompożitur: Glen Vella. Awtur: Andy Muscat.

 11. L-Ewwel Jien. Kantanti: Kantera. Kompożitur: Elton Zarb. Awtur: Joe Julian Farrugia.

 12. Lil Binti. Kantant: Mark Spiteri Lucas. Kompożitur: Mark Spiteri Lucas. Awtur: Mark Spiteri Lucas.

 13. Naħseb Fik. Kantant: Aidan Cassar. Kompożitur: Aidan Cassar. Awtur: Aidan Cassar.

 14. Sinfonija Ħiemda. Kantant: Miguel Bonello. Kompożituri: Aldo Spiteri u Bradley Spiteri. Awtur: Joe Julian Farrugia.

 15. Ta’ Ftit Kliem. Kantant: Ryan Grech. Kompożitur: Ryan Grech. Awtur: Ryan Grech.

 16. Tbissimli. Kantanta: Michela Galea. Kompożitur: Mark Spiteri Lucas. Awtur: Emil Calleja Bayliss.

 17. Teżor. Kantanta: Janice Mangion feat. George Curmi Il-Puse’. Kompożituri: Cyprian Cassar u Mark Scicluna. Awtur: Emil Calleja Bayliss.

 18. Tista’. Kantant: MJAW. Kompożitur: Nikolai Gravino. Awtur: Nikolai Gravino.

 19. Vizzju. Kantanta: Raquel Galdes Briffa. Kompożitur: Aidan Cassar. Awtur: Aidan Cassar.

 20. Warajk. Kantant: Franklin Calleja. Kompożitur: Dominic Cini. Awtur: Etienne Micallef.


 

The 20 semi-finalists for Mużika Mużika – Festival Kanzunetta Maltija have been announced!


Tonight, the Mużika Mużika – Festival Kanzunetta Maltija Board announced the twenty semi-finalists that will be competing during the festival, which will be broadcast on Television Malta between the 18th and 20th of March 2021.


Yesterday evening, the festival entered its second phase as the 35 chosen participants performed their songs live, while accompanied by a backing track, in front of a professional jury different from that of the first phase. After careful deliberation the jury chose the final 20 songs that will be competing in the semi-finals next March.


Minister José Herrerra stated that the Festival Kanzunetta Maltija offers a unique and interesting opportunity to all artists in Malta and Gozo. “This festival celebrates Maltese talent as well as the Maltese language, that us Maltese and Gozitans hold so dear. This festival will be one of the biggest festivals for the year 2021 and I am honoured that the Ministry, thanks to Festivals Malta, will be organising it.”


Mr Raymond Bugeja, Chairman of the Board, congratulated all semi-final participants. “I am proud of the talent we have in this prestigious festival! This festival is reaching new heights as all songs were of a very high level and standard.”


The Mużika Mużika -Festival Kanzunetta Maltija Board, Festivals Malta and the Minister for National Heritage, the arts and Local Government congratulate all semi-finalists. More information about the songs, singers, composers and authors will be available in the coming days on www.muzikamuzika.org.


The twenty songs that will perform during the Mużika Mużika – Festival Kanzunetta Maltija semi-final in March 2021 are the following (In alphabetical order):


 1. Binti. Singers: Ian Vella (Janvil) & Jade Vella. Composer: Richard Micallef. Author: Roberta Magri.

 2. Fjamma. Singer: Fabrizio Faniello. Composer: Philip Vella. Author: Emil Calleja Bayliss.

 3. Għajjejt Inħobb. Singer: Christian Arding. Composer: Gilbert Camilleri. Author: Rita Pace.

 4. Għal Dan il-Lejl. Singer: Charisse Vassallo. Composer: Mark Spiteri Lucas. Author: Emil Calleja Bayliss.

 5. Għażiż. Singer: Danica Muscat. Composer: Cyprian Cassar. Author: Emil Calleja Bayliss.

 6. Ħarsa Biss. Singer: Glen Vella. Composer: Philip Vella. Author: Joe Julian Farrugia.

 7. Ħudni Lura. Singers: Bernie & Pod. Composer: Bernard Bonnici. Author: Ivan Farrugia.

 8. Il-Kitarra u Jien. Singer: Philip Vella. Composer: Philip Vella. Author: Joe Julian Farrugia.

 9. Int Biss. Singer: Christina Magrin. Composer: Mark Scicluna. Author: Mark Scicluna.

 10. Kompli Tbissem. Singers: Avenue Sky. Composer: Glen Vella. Author: Andy Muscat.

 11. L-Ewwel Jien. Singers: Kantera. Composer: Elton Zarb. Author: Joe Julian Farrugia.

 12. Lil Binti. Singer: Mark Spiteri Lucas. Composer: Mark Spiteri Lucas. Author: Mark Spiteri Lucas.

 13. Naħseb Fik. Singer: Aidan Cassar. Composer: Aidan Cassar. Author: Aidan Cassar.

 14. Sinfonija Ħiemda. Singer: Miguel Bonello. Composers: Aldo Spiteri & Bradley Spiteri. Author: Joe Julian Farrugia.

 15. Ta’ Ftit Kliem. Singer: Ryan Grech. Composer: Ryan Grech. Author: Ryan Grech.

 16. Tbissimli. Singer: Michela Galea. Composer: Mark Spiteri Lucas. Author: Emil Calleja Bayliss.

 17. Teżor. Singer: Janice Mangion feat. George Curmi Il-Puse’. Composers: Cyprian Cassar & Mark Scicluna. Author: Emil Calleja Bayliss.

 18. Tista’. Singer: MJAW. Composer: Nikolai Gravino. Author: Nikolai Gravino.

 19. Vizzju. Singer: Raquel Galdes Briffa. Composer: Aidan Cassar. Author: Aidan Cassar.

 20. Warajk. Singer: Franklin Calleja. Composer: Dominic Cini. Author: Etienne Micallef

Comments


bottom of page