top of page
  • Writer's pictureFestivals Malta

Festivals Malta jħabbar aktar dettalji dwar Mużika Mużika

Fadal biss xahar għar-raba’ edizzjoni tal-festival Mużika Mużika
Ritratt: Rob Matthew Golfeo

Tħabbru l-aħħar dettalji għar-raba’ edizzjoni ta’ Mużika Mużika, li ser issir bejn l-14 u s-16 ta’ Marzu 2024. Mużika Mużika għal darb’oħra ser jerġa’ joffri pjattaforma prestiġjuża lill-kontestanti, fejn ser jiġu ppreżentati live għall-ewwel darba għoxrin kompożizzjoni bil-Malti, akkumpanjati mill-Malta Philharmonic Orchestra.

 

Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li bħalissa t-tim ta’ Festivals Malta qed jaħdem qatigħ biex Mużika Mużika jerġa’ jkun ta’ suċċess għar-raba’ sena konsekuttiva.


Il-Ministru Bonnici qal, “Mużika Mużika sar appuntament annwali għal bosta professjonisti fil-qasam mużikali, tekniċi, kif ukoll għall-poplu Malti u Għawdxi li ta’ kull sena jsegwu dan il-festival b’tant entużjażmu.”

 

“B’wiċċi mill-quddiem ngħid li ser inkomplu ninvestu f’dan il-festival tant importanti, u dan sabiex l-artisti tagħna jkomplu jesponu t-talenti tagħhom u jesprimu ruħhom mużikalment permezz tal-lingwa Maltija, li tant hija għażiża għalina,” temm jgħid il-Ministru Bonnici.


Ritratt: Rob Matthew Golfeo

Iċ-Chairperson  ta’ Festivals Malta Aaron Zahra tkellem fuq il-preparamenti loġistiċi tal-festival u kif it-tim ta’ Festivals Malta qed jaħdem biex jibqa’ jgħolli l-livell tal-festival. “Mużika Mużika huwa festival li jirrikjedi sigħat twal ta’ xogħol, diskussjonijiet twal, preparamenti loġistiċi kbar fosthom fejn jidħlu arranġamenti mużikali, il-provi tal-prestazzjonijiet u dawk mal-Malta Philharmonic Orchestra, fost ħafna affarijiet oħra. Sodisfatt u kburi ferm bix-xogħol li sar s’issa u b’dak li għadu qiegħed isir, u m’għandix dubju li dan il-festival ser jerġa’ jeċċedi kull aspettativa għar-raba’ sena konsekuttiva.”


Ritratt: Rob Matthew Golfeo

Frans Agius, il-Kap Eżekuttiv, ħabbar li din is-sena l-palk ta’ Mużika Mużika ser ikun qed jinkludi elementi 3D biex juri moviment bil-viżwali minn kwalunkwe angolu, kif ukoll għadd kbir ta’ LED screens u elementi jiċċaqalqu li ser jikkumplimentaw l-istil uniku tal-palk. “Bla dubju l-palk ser jerġa’ jkun wieħed spettakolari nħeġġeġ lil kull min għandu dan il-festival għal qalbu biex ikun magħna fis-sala u jesperjenzah live.” Hu tkellem ukoll dwar il-biljetti għall-festival, li diġa huma disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-festival. “Il-biljetti qed jinxtraw b’rata mgħaġġla u b’hekk inħeġġeġ lil kull min hu interessat biex ma jħallix għall-aħħar ħalli ma jkunx iddiżappuntat. Nirringrazzja lill-poplu Malti u Għawdxi tas-sapport u tal-entużjażmu li qed juri  lejn Mużika Mużika,” ikkonkluda s-Sur Agius.

 

Ritratt: Rob Matthew Golfeo

Iċ-Chairperson  ta’ Mużika Mużika, Ray Bugeja, kompla jisħaq fuq l-importanza ta’ Mużika Mużika, li sena wara sena jibqa’ jgħolli l-livell tiegħu kemm fejn tidħol produzzjoni kif ukoll fuq livell artistiku. “L-aħħar edizzjoni, bħall-edizzjonijiet kollha preċedenti, intemmet b’suċċess kbir, u m’għandix dubju li din is-sena l-ispettaklu żgur ser jerġa jkun ta’ kalibru għoli.” Apparti minn hekk, is-Sur Bugeja kompla billi ħabbar il-preżentaturi ta’ din is-sena. “Kuntent ngħid li għal darb’oħra ser nerġaw naraw il-preżentaturi bravissimi tagħna Keith Demicoli, Clare Agius, u Moira Delia fuq il-palk tagħna li bla dubju ser iżommulna kumpanija tajba tul it-tliet serati tal-festival.


Ritratt: Rob Matthew Golfeo

Tkellem ukoll id-Direttur Artistiku tal-Festival, Paul Abela, li qal “Din is-sena ser nerġgħu naraw il-Lejla tal-Klassiċi, li ser issir fil-15 ta’ Marzu. Lejla li bosta nies jistennewha bi ħġarhom biex jesperjenzaw kanzunetti klassiċi Maltin li ser jiġu interpretati minn diversi kantanti stabbiliti fix-xena tal-mużika lokali. Ħerqan ferm biex nara lill-parteċipanti flimkien mal-Orkestra jagħtu l-prestazzjoni tagħhom waqt Mużika Mużika, u biex naqsmu l-għoxrin kanzunetta ta’ din is-sena mas-segwaċi tal-festival. Nawgura lill-kantanti tagħna l-akbar suċċess.” Il-Maestro Abela ħabbar ukoll il-mistiedna speċjali li ser ikunu qed jagħtu l-ispettaklu tagħhom fis-serata finali. Hu qal, “Inħabbar ukoll li din is-sena l-mistiedna speċjali tagħna ser ikunu ħadd ħlief Gianluca Bezzina li rebaħ it-tielet edizzjoni tal-festival, kif ukoll Shaun Farrugia, li rnexxhielu jikseb suċċess kbir internazzjonalment.”


Ritratt: Rob Matthew Golfeo

Ir-raba’ edizzjoni ta’ Mużika Mużika ser isseħħ bejn l-14 u s-16 ta’ Marzu 2024. Għall-biljetti u aktar informazzjoni żur muzikamuzika.mt.


 

Festivals Malta shares more details about Mużika Mużika

Only one month left for the fourth edition of the festival

 

The final details of the fourth edition of “Mużika Mużika”, which will take place between the 14th and 16th of March 2024, have been announced. Mużika Mużika will once again offer a prestigious platform for its contestants, during which twenty Maltese compositions will be presented live for the first time, accompanied by the Malta Philharmonic Orchestra.


The Minister for the National Heritage, the Arts and the Local Government, Dr Owen Bonnici said that the Festivals Malta team is currently working hard to ensure the success of Mużika Mużika for the fourth consecutive year. Minister Bonnici said, "Mużika Mużika has become an annual appointment for many professionals in the musical field, technical specialists, as well as for our audiences who every year follow this festival with so much enthusiasm.”

 

“I am proud to say that we will continue to invest in this festival, so that our artists can further showcase their talents and express themselves musically through the Maltese language,” Minister Bonnici said.

 

The Chairperson of Festivals Malta Aaron Zahra spoke on the logistical preparations for the festival and how Festivals Malta is hard at work to further improve the festival’s quality. "Mużika Mużika is a festival that requires long hours of work, various discussions, large-scale logistical preparations including musical arrangements, performance and orchestral rehearsals, and much more. I am proud of the work that is being done, and I have no doubt that this festival will again exceed all expectations for the fourth year in a row."

 

The Chief Executive Officer of Festivals Malta, Frans Agius announced that this year the Muzika Muzika stage will be including 3D elements to show visual movement different angles, as well as a large number of LED screens and moving elements that will complement the stage’s unique style. " I can safely say that the stage will be a spectacular one yet again, and I encourage everyone to be with us at the MFCC Ta’ Qali to experience it all live." He also spoke about the tickets for the festival, which are already available on the festival's website. "Tickets are already selling fast and thus I encourage everyone who is interested to buy their tickets early so as not to be disappointed. I thank the Maltese and Gozitan people for the support and enthusiasm they are showing towards Mużika Mużika," concluded Mr Agius.


Ray Bugeja, Mużika Mużika Chairperson, continued to stress the importance of Mużika Mużika, which year after year continues to raise its level both on a production and an artistic level. "The last edition, like all previous ones, ended with great success, and I have no doubt that this year the show will definitely be one of the highest calibre yet again." Apart from that, Mr. Bugeja continued by announcing this year’s presenters. "I am happy to say that once again we will see our brilliant presenters Keith Demicoli, Clare Agius, and Moira Delia on our stage who will undoubtedly keep us in good company throughout the three evenings of the festival.”


The Artistic Director of the Festival, Paul Abela, said "Like every year, Il-Lejla tal-Klassiċi will once again take place on the second day of the Festival, the 15th of March. A night that many people eagerly await to experience classic Maltese songs that will be performed by several established singers in the local music scene. I look forward to watching the participants’ performances together with the orchestra during Mużika Mużika, and to share this year's twenty songs with the followers of the festival. I wish our singers the greatest success." Mro. Abela went on to announce this year’s special guest artists who will be performing during the final. He said, “I also announce that this year our special guests will be none other than Gianluca Bezzina who won the third edition of the festival, as well as Shaun Farrugia, who managed to achieve great success internationally.”


The fourth edition of Mużika Mużika will take place between the 14th and 16th of March 2024. For tickets and more information visit muzikamuzika.mt.


Comments


bottom of page