top of page
  • Writer's pictureFestivals Malta

ĠIMAGĦTEJN ’IL BOGĦOD MINN MUŻIKA MUŻIKA

Updated: Mar 10, 2023

Mużika Mużika jirritorna għat-tielet sena konsekuttiva. Organizzat minn Festivals Malta, dan il-festival prestiġjuż ser jerġa’ jirritorna bejn it-23 u l-25 ta’ Marzu b’20 kanzunetta oriġinali bil-Malti.

Festivals Malta ħabbar li din l-edizzjoni ta’ Mużika Mużika ser tiġi ppreżentata minn Keith Demicoli, Clare Agius, u Moira Delia, tul it-tliet serati. Din is-sena il-festival ser ikun qed jospita lil Kantera, filwaqt li għall-finali bħala mistiedna speċjali ser jospita lil Kurt Calleja u Ira Losco. Apparti minn hekk ser ikun hemm il-perteċipazzjoni ta’ diversi artisti stabbiliti fis-serata tal-klassiċi li ser jidwettaw mas-semifinalisti.

Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici waqt konferenza tal-aħbarijiet ħabbar li bħalissa għaddejjin l-aħħar preparamenti loġistiċi fosthom il-bini tal-palk, il-kordinament tal-provi artistiċi, u teknikalitajiet oħra biex għal darb’oħra dan il-festival ikun wieħed ta’ suċċess.


Il-Ministru Bonnici qal: “ Mużika Mużika sar meqjuż bħala wieħed mill-aqwa festivals tal-mużika lokali. Sa mill-ewwel edizzjoni tiegħu kiseb ir-rispett ta’ bosta kantanti, kompożituri, awturi lokali, u saħansitra anke tal-udjenza”.


“Minn qalbi nixtieq infaħħar lit-tim organizzattiv għax-xogħol tajjeb li qed isir. Irridu nkomplu ninvestu f’dan il-festival li jservi wkoll bħala pjattaforma fejn l-artisti jesponu t-talenti tagħhom bil-lingwa Maltija li hi tant għażiża għalina, u kif għamilna fis-snin preċedenti, aħna se nkomplu naħdmu qatigħ biex dan il-Festival ikompli jkun ta’ suċċess sena wara sena u jibqa’ jkun appuntament annwali,” qal Dr Bonnici.

Iċ-Chairman ta’ Festivals Malta, Aaron Zahra, qal li huwa kburi li Festivals Malta qed joffri pjattaforma ta’ dan il-kalibru lil diversi kantanti, awturi u kompożituri lokali għat-tielet sena konsekuttiva. “Festivals Malta hija l-aġenzija ewlenija tal-festivals, u bħal ma’ tafu t-tim ħabbrieki tagħna jkollu diversi festivals u avvenimenti x’jorganizza tul is-sena. Bħalissa għandna ħerġin minn żewġ festivals kbar fl-ewwel xharejn tas-sena, fejn kellna l-Baroque Festival u l-Karnival ta’ Malta li t-tnejn li huma kienu suċċess. Għalkemm għaddejjin b’ħidma sfieqa fuq Mużika Mużika fl-istess waqt diġa bdejna ammont ta’ xogħol sostanzjali fuq il-festivals tas-sajf. Is-suċċess tal-festivals organizzati minn Festivals Malta huma xhieda tad-dedikazzjoni u l-kapaċitajiet tan-nies li jaħdmu fi ħdan din l-aġenzija, u nħossni tassew kburi bix-xogħol li jagħmlu. Għalkemm Mużika Mużika diġa ssupera l-aspettativi tal-poplu, aħna kommessi li nkomplu ninvestu fih sabiex dejjem inkomplu ntejbu l-prodott artistiku Malti. Ninsab sodisfatt bil-livell kbir li ser noffru matul l-edizzjoni ta’ din is-sena. Għandna spettaklu mill-isbaħ imħejji għal dawk li din is-sena ser jingħaqdu magħna fis-sala sabiex niċċelebraw l-artisti lokali, it-talent Malti, u l-lingwa Maltija li aħna tant kburin biha. Nawgura kull suċċess lill-kantanti, lill-kompożituri, l-awturi, u lill-mistiena speċjali, li żgur ser jagħtu spettaklu mill-isbaħ. Fl-aħħar minn l-aħħar nawgura lil dawk kollha li ser ikunu parti mis-suċċess ta’ Mużika Mużika 2023.”

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Festivals Malta, Annabelle Stivala, tkellmet fuq is-suċċess u r-rispons posittiv li ta’ kull sena jiġġenera dan il-festival, li tant huwa għal qalb il-Maltin. “Meta lura fl-2021 Festivals Malta ġie fdat b’Mużika Mużika, għalkemm kont naf li dan il-festival ser jinżel tajjeb mal-poplu Malti għaliex kien hawn għatx kbir għalih, qatt ma bsart li ser jasal s’hawn. Il-festival kiber u żviluppa b’rata mgħaġġla u ntlaqa’ tajjeb ħafna, kemm mill-udjenzi, kif ukoll minn diversi artisti u tekniċi li ta’ kull sena juru l-interess li jkunu parteċipi f’din il-produzzjoni. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lil kull min jagħti s-sapport tiegħu biex dan il-festival ikun wieħed ta’ suċċess. Il-portafoll ta’ Festivals Malta huwa mżewwaq b’diversi avvenimenti ta’ ġeneri differenti, u bħal kull festival ieħor Mużika Mużika jiċċelebra t-talent imżewwaq li għandna f’pajjiżna. Li jagħmel dan il-festival tant uniku huwa li joffri pjattaforma mużikali fejn l-ilsien Malti jispikka u jiġi apprezzat permezz ta’ kompożizzjonijiet oriġinali.”

Iċ-Chairman ta’ Mużika Mużika, Raymond Bugeja, kompla jisħaq fuq l-impatt pożittiv li ħalla dan il-festival, mhux mal-udjenzi biss, iżda wkoll mal-artisti lokali. “Ir-rispons pożittiv għal dan il-festival jidher ċar, kemm mill-messaġġi fuq il-mezzi soċjali kif ukoll mill-bejgħ tal-biljetti. Din is-sena wkoll kellna żieda fis-sottomissjonijiet, b’total ta’ 149 applikazzjoni, kemm minn artisti stabbiliti kif ukoll dawk emerġenti, u nista’ ngħid li dan huwa prova ċara tal-kalibru għoli li rnexxilu jilħaq Mużika Mużika.”

Id-Direttur Artistiku ta’ Mużika Mużika, Paul Abela, qal “Bħal kull sena, Mużika Mużika ser joffri tliet serati ta’ Mużika Maltija tal-ogħla livell. Ma nistax inkun aktar kuntent bil-kanzunetti li hemm preparati għal din is-sena u b’wiċċi mill-quddiem ngħid li l-istandard tal-kanzunetti qiegħed dejjem jitjieb. Din is-sena ser naraw ukoll uċuħ familjari mal-mużika lokali fl-ewwel u fl-aħħar serata, Ira Losco li żgur ma trid l-ebda introduzzjoni b’suċċess lokalment u internazzjonalment, kif ukoll Kurt Calleja li rebaħ l-edizzjoni li għaddiet, u Kantera li tista’ tgħid saru sinonimi ma’ dan il-festival.”

Mużika Mużika ser isir fl-MFCC Ta’ Qali bejn it-23 u l-25 ta’ Marzu 2023, u ser jixxandar b’mod dirett fuq Television Malta. Għall-biljetti u aktar informazzjoni żur muzikamuzika.mt

 

JUST TWO WEEKS TO GO FOR MUŻIKA MUŻIKA


Mużika Mużika returns for the third consecutive year. Organised by Festivals Malta, this prestigious festival will take place between the 23rd and 25th of March, with 20 original songs written in Maltese.


Festivals Malta announced that this year’s edition of Mużika Mużika will be presented by none other than Keith Demicoli, Clare Agius, and Moira Delia. This year, the festival will host three renowned guest artists: Kantera in the semifinal, and Kurt and Ira Losco in the final. Furthermore, the festival will also feature various established artists who will perform a duet with the semifinalists during the Classics Night.


Minister for the National Heritage, the Arts and Local Government Owen Bonnici, announced during a press conference that final logistical preparations are currently underway to ensure another successful edition of the Mużika Mużika festival. These preparations include stage construction, rehearsal coordination, and other technical details.

Minister Bonnici stated that Mużika Mużika has become one of the best local music festivals, earning the respect of many local composers, authors, and even the audience since its first edition.

"I would like to commend the organizing team for their hard work from the bottom of my heart," said Minister Bonnici. "We want to continue investing in this festival, which serves as a platform for artists to showcase their talents in the Maltese language, which is so dear to us. We have worked hard in previous years, and we will continue to do so to ensure that this festival remains an annual event and a highlight of the year."


The Festivals Malta Chairman, Aaron Zahra, said that he is honoured that for the third consecutive year, Festivals Malta is providing a platform of this calibre to local singers, authors, and composers. “Festivals Malta is the main organiser of festivals in Malta, and naturally, our team has several festivals and events to organise throughout the year. We have just wrapped up the Valletta Baroque Festival and il-Karnival ta’ Malta, both of which were two very successful editions as part of this year’s portfolio. Even though we are currently working hard on Mużika Mużika, a substantial amount of work has already started on the agency’s summer festivals. Festivals Malta’s portfolio of successful events is a testament to the dedication and skill set of the agency’s staff members, and I am truly proud of their work. Even though Mużika Mużika has already surpassed the public’s expectations, we are determined to keep investing in the festival to further nourish and improve the local artistic offer. I am very satisfied with this year’s production. We have a spectacular show planned for those who will join us at MFCC to celebrate local artists, Maltese talent, and most of all, our native language which is the heart and soul of this festival. I wish every success to the singers, composers, authors, and special guests who will give us a show to remember. All in all, I congratulate all those who will be part of Mużika Mużika 2023’s successful edition.”


The Festivals Malta CEO, Annabelle Stivala, spoke about the festival’s success, particularly the positive response it keeps achieving year after year. “While I had great expectations for Mużika Mużika when Festivals Malta was entrusted with it back in 2021, I never imagined that we would come this far. Since then, the festival has grown and developed considerably, being well-received by audiences and artists alike. This is clear by the numerous audiences the festival attracts each year, and for this, I wish to thank the dedicated team at Festivals Malta for their hard work, and all those who offer their support in one way or another, as it is their efforts that make this festival a success.”


The Mużika Mużika Chairman, Raymond Bugeja, continued to highlight the festival’s positive impact on local artists and audiences. “The positive response generated is clearly seen from the considerable number of messages on our social media pages, as well as through ticket sales. This year we also saw an increase in the number of submissions, with a total of 149 applications from established and emerging artists. I can wholeheartedly say that this is a true testament to the high calibre Mużika Mużika has managed to achieve.”


The Mużika Mużika Artistic Director, Paul Abela, said, “Once again, Mużika Mużika will produce three shows of impeccable quality, as is done each year. I cannot be happier with the songs we have for this edition, and I can proudly say that the standard keeps increasing year after year. This year will also see several familiar faces from the local music scene during the first and final shows, including Ira Losco who has achieved success both locally and internationally, last year’s winner, Kurt Calleja, as well as Kantera, who have now become synonymous with this festival”.


Mużika Mużika will take place between the 23 and 25 of March at MFCC Ta’ Qali. It will also be broadcast on Television Malta. For tickets and more information visit muzikamuzika.mtComments


bottom of page